Diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Od leta 1980 delujem na področju grafičnega oblikovanja vidnih sporočil in vodenja celotnih projektov, kot npr. oblikovanja znakov, logotipov, celostnih grafičnih podob, knjig, katalogov, letnih poročil, različnih brošur in publikacij, vinskih etiket in druge embalaže, koledarjev, plakatov, poštnih znamk, denarja itd.

As educated architect I am working as art director and graphic design professional with 25 years of experience focusing on logos and symbols, corporate design, annual reports, calendars, brochures, books, posters, post stamps, brand design and packaging.

Publiciranje, razstave / Publishing, exhibitions
Oblikovana dela so objavljena v več kot 160 strokovnih knjigah širom po svetu, dodatno pa še v spremlajočih razstavnih katalogih strokovnih razstav in nekaterih strokovnih revijah. Izdale so jih priznane založbe, kot ameriški Graphis, Rockport, PIE Books iz Tokia, Supon iz Washingtona, Art Direcotor’s Club iz New Yorka, Kashiwashobo, Graphic-sha in druge. Dela so bila razstavljena na več kot 80 razstavah v New Yorku, Tokiju, Londonu, Parizu, Varšavi, Richmondu, Brnu, Monsu, Toyami, Mexicu Cityju, Moskvi in drugje.

Published in more than 160 professional books, like Graphis, Rockport, PIE Books, Supon, Art Direcotor’s Club New York, Kashiwashobo, Graphic-sha and others. Exhibited at more than 80 exhibitions at home and abroad, like in New York, Tokio, London, Paris, Warszaw, Richmond, Brno, Mons, Toyama, Mexico City etc.

Nagrade, priznanja / Awards, recognitions
Sem dobitnik več nagrad in preko 950 priznanj. V letu 1993 sem prejel nagrado Prešernovega sklada za oblikovanje vidnih sporočil.

More than 950 awards and recognitions in Slovenia and abroad. In the year 1993 award of the Prešeren fund of Slovenia, highest national recognition for work in visual comunications.


Soavtorstvo knjig / Coauthor
Ljudska umetnost in obrti na Slovenskem, Domus, 1993 (soavtorja /coauthors Janez Bogataj in Janez Pukšič), Design in Slovenia 1: pisemski papirji, znaki, logotipi (Društvo oblikovalcev Slovenije, 1995), Naše gostilne – izbranih 52 na Slovenskem, Kmečki glas, 1997 (soavtorja /coauthors Janez Bogataj in Janez Pukšič).

Nekateri naročniki / Clients in Slovenia
Probanka, Prešernova družba, Združenje bank Slovenije, Mat Write, Modrijan založba, Urad Vlade RS za informiranje, Vinska družba Slovenije, Impakta. Abama, Vodovod–Kanalizacija, DZS, Pošta Slovenije, Kmečki glas, Pomurski sejem, Univerza v Ljubljani, Obrtna zbornica Slovenije, Banka Slovenije, Mladinska knjiga, Ljubljanski sejem, Mestno gledališče ljubljansko, Pravna fakulteta v Ljubljani, Univerzitetna knjižnica Maribor, Monsadria, Vipi, Mesarija Mlinarič, EKO sklad Republike Slovenije, Stojan Ščurek, Vinovin, Rustika ...